Referenssiluku ja E-hyväksyntä

 

Referenssiluku

 

Referenssiluku eli vertailuluku on laskennallinen suhdeluku, joka kertoo valovoiman pinta-alayksikköä kohden, eli käytännössä valokeilan voimakkuuden. Mitä suurempi referenssiluku, sitä pidempi ja usein myös kapeampi valokeila.

Lain mukaan auton samanaikaisesti palavien kaukovalojen yhteenlaskettu referenssiluku voi olla maksimissaan 100. Tämä tarkoittaa ajoneuvon omien pitkien ja lisävalojen yhteenlaskettua referenssilukua. Jos auton omien pitkien referenssiluku on esimerkiksi 2 x 25, jää lisävalojen maksimireferenssiksi 50. Lain mukaan on toki myös mahdollista kytkeä ajoneuvon omat pitkät pois käytöstä ja korvata ne lisävalolla.

 

Käytössä olevat referenssiluvut

7,5 10 12,5 17,5 20 25
27,5 30 37,5 40 45 50
Merkitsemätön halogeenivalaisin: 20
Merkitsemätön hehkulankavalaisin: 10

 

Auton ajovaloissa referenssiluku löytyy pääsääntöisesti joko umpion lasista tai umpion päältä. Joissakin autoissa referenssiluku voi olla merkittynä myös umpiota ympäröiviin kansimuoveihin ym, jolloin osaan on yleensä merkitty referenssiluvut kaikille valovariaatioille (esim. xenon- ja halogeenivaloille erikseen).

 

E-hyväksyntä ja referenssimerkinnät

 

ECE-maissa (Economic Commission for Europe / YK:n Euroopan talouskomissio) on käytössä yhteiset valaisimia koskevat normit. Normit täyttävä valaisin merkitään E-merkinnällä, sekä tiedolla mihin käyttöön valaisin on hyväksytty (valaisimen tyyppi). Numero E-kirjaimen perässä tarkoittaa maata, jossa hyväksyntä on tehty. Nuolet kertovat kummanpuoleiseen liikenteeseen valaisin on hyväksytty. Ajovaloissa E-merkin yhteydessä on ilmoitettu myös referenssiluku.

E-merkinnästä löytyy valaisimen tyyppi. Tavallisimmista ajovalovalaisintyypeistä H tarkoittaa halogeenipolttimoa ja D xenon-polttimoa, C lähivaloa ja R kaukovaloa. Esimerkiksi HCR tarkoittaa siis umpiota, jossa on lähi- ja kaukovalo halogeenipolttimolla, DR umpiota, jossa on kaukovalo xenonpolttimolla. Muita merkintöjä ovat esimerkiksi X (Mukautuvat ajovalot/AFS), PL (Mukautuvat ajovalot/AFS muovilinssillä), MD (Mukautuvat ajovalot/AFS led-moduulilla).

Lisäkaukovaloissa käytetään yleensä merkintöjä HR (halogeeni- ja led-lisävaloille) tai DR (xenon-lisävaloille).

Lisävaloja ostaessa kannattaa olla tarkkana, sillä varsinkin ulkomaiset verkkokaupat myyvät "E-hyväksyttyjä" lisäkaukovaloja, joiden E-merkki viittaa todellisuudessa on vain ECE R10-hyväksyntään. R10-hyväksyntä kertoo tuotteen radiohäiriösuojasta, eikä tarkoita sitä, että tuote olisi hyväksytty valaisimeksi tieliikennekäytössä. Valaisimen E-merkin yhteydestä tulee siis löytyä E-merkin lisäksi valaisimen tyyppi, sekä referenssiluku. Parhaiten vältät pettymykset katsastusasemalla tai poliisin valoratsiassa ostamalla lisävalot asiantuntevalta myyjältä.

 

Esimerkkejä E-merkistä erilaisissa ajovaloumpioissa, referenssiluku kehystetty